Breaking News

Tips Menulis

Malu & Takut

Tak perlu malu atau takut dengan tulisanmu. Lambat laun kau akan dapatkan kepercayaan diri dan keberanian di dalamnya

Hiasi

Jujurlah dengan yang ditulis. Dan hiasilah

Disclaimer

Disclaimer dapat digunakan sebagai “permisi” kepada pembaca ketika ingin “berbohong”

Berbohong

Berbohong, terkadang perlu dilakukan untuk mempercantik tulisan. Tetapi berbohong yang berlebihan bukan menjadikan cantik, justru buruk

Kronologis

Memoir bukanlah berita yang memaparkan kronologis, tetapi narasi yang kerap kali mendetail pada beberapa poin